result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

中国人民政治协商会议

zhōng guó rén mín zhèng zhì xié shāng huì yì

〈政〉中国人民政治協商会議

〈略〉政协 / 人民政协

〈関連〉两会

編集 再検索 謝謝 詞庫