result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

人民代表大会常务委员会法制工作委员会

rén mín dài biǎo dà huì cháng wù wěi yuán huì fǎ zhì gōng zuò wěi yuán huì

〈組織〉人民代表大会常務委員会法制工作委員会

〈略〉人大常委会法制工作委员会 / 人大常委会法工委 / 法工委

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫