result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

厂定最大总质量

chǎng dìng zuì dà zǒng zhì liàng

〈車〉(メーカーカタログ上の)車両総重量

〈同〉厂家最大总质量

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫