result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

土耳其共和国

tǔ' ěr qí gòng hé guó

〈国名〉トルコ共和国

〈英語〉Republic of Turkey;Turkey

〈トルコ語〉Türkiye Cumhuriyeti

〈同〉土耳其〈略〉

〈首都〉安卡拉

編集 再検索 謝謝 詞庫