result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

特别护理老人院

tè bié hù lǐ lǎo rén yuàn

特別養護老人ホーム.

〈類〉老人院/廉价老人院/养老院/幸福院/敬老院

〈英語〉special nursing home for the aged

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫