result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

PPI

ppi

〈経〉生産者物価指数.

〈同〉生产价格指数

〈関連〉CPI

編集 再検索 謝謝 詞庫