result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数130件:

事实认定的错误

shì shí rèn dìng de cuò wù

実認定の誤り

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

事实比小说还离奇

shì shí bǐ xiǎo shuō hái lí qí

実は小説より奇なり

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

事不关己,高高挂起

shì bù guān jǐ , gāo gāo guà qǐ

事が自分とは関係ないので無関心である.他人と思って無関心である.

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

事后取得的财产报告

〈経〉account of after-acquired property

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

事情不会那么随心如意

shì qing bù huì nà me suí xīn rú yì

そうは問屋がおろさない

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫