result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数1件:

国家工商行政管理总局

guó jiā gōng shāng xíng zhèng guǎn lǐ zǒng jú

〈組織〉国家工商行政管理総局.SAIC

〈英語〉State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China

〈略〉国家工商总局 / 工商总局

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫