result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数534件:

转化炉

zhuǎn huà lú

改質炉

〈英語〉reformer

編集 再検索 謝謝 詞庫

转化热

zhuǎn huà rè

変換熱

〈英語〉conversive heat

編集 再検索 謝謝 詞庫

转化率

zhuǎn huà lǜ

 1. 転化率
 2. 〈経〉コンバージョン率.コンバージョンレート.成約率.獲得率
 3. 〈英語〉CVR;Conversion Rate;Take Rate

  〈備考〉一定の統計期間内において、Webサイトの目標達成数(物品の購入など)をクリック数やユニークユーザー数(サイト訪問者数)で割った割合のこと

編集 再検索 謝謝 詞庫

转化酶

zhuǎn huà méi

〈生化〉インベルターゼ

〈英語〉Invertase

編集 再検索 謝謝 詞庫

转发台

zhuǎn fā tái

〈通信〉中継局

〈英語〉repeater station

編集 再検索 謝謝 詞庫

转发器

zhuǎn fā qì

 1. 〈電〉リピーター
 2. 〈英語〉repeater

 3. 〈通信〉トランスポンダー.中継器
 4. 〈英語〉transponder

編集 再検索 謝謝 詞庫

转变流

〈電〉transition flow

編集 再検索 謝謝 詞庫

转口埠

entrepot

編集 再検索 謝謝 詞庫

转口港

zhuǎn kǒu gǎng

中継港.

〈英語〉entrepot

編集 再検索 謝謝 詞庫

转口货

re-export

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向力

zhuǎn xiàng lì

〈修正歓迎〉〈車〉操舵力

〈英語〉steering force

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向器

zhuǎn xiàng qì

〈車〉ステアリングギヤ.ステアリングギア

〈英語〉steering gear

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向机

zhuǎn xiàng jī

〈車〉ステアリング.操舵装置

〈英語〉steering

〈同〉方向机

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向架

zhuǎn xiàng jià

ボギー台車

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向柱

zhuǎn xiàng zhù

〈車〉ステアリングコラム

〈英語〉steering column

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向梢

zhuǎn xiàng sào

〈修正歓迎〉キングピン

〈英語〉king pin

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向灯

zhuǎn xiàng dēng

〈車〉方向指示灯.ウインカーランプ.ターンシグナルランプ

向灯=ウインカーを出す

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向盘

zhuǎn xiàng pán

〈車〉ステアリングホイール.ハンドル

〈英語〉steering wheel

〈同〉方向盘

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向系

〈車〉steering system

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向节

zhuǎn xiàng jié

〈車〉ステアリング・ナックル(steering knuckle)

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向轮

zhuǎn xiàng lún

〈車〉

 1. ハンドル.ステアリングホイール
 2. 〈英語〉steering wheel

 3. 操舵輪

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向轴

zhuǎn xiàng zhóu

〈車〉ステアリングシャフト(steering shaft)

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向锁

zhuǎn xiàng suǒ

〈車〉ステアリングロック

編集 再検索 謝謝 詞庫

转呀转

zhuàn ya zhuàn

くるくる

就像螺一样转呀的。=巻貝みたいにくるくるっとしている。

編集 再検索 謝謝 詞庫

转圈子

zhuàn quān zi

円を描いて回る→遠回しに~する

編集 再検索 謝謝 詞庫