result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

中国民用航空局

zhōng guó mín yòng háng kōng jú

〈組織〉中国民用航空局

〈略〉中国民航局 / 民航局

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫