result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

制伏

zhì fú

征服する.屈服させる.

制伏洪水=洪水を制圧する.

〈同〉制服

編集 再検索 謝謝 詞庫