result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数29件:

例行试验

lì xíng shì yàn

定期テスト.定期試験

〈参考情報〉

編集 再検索 謝謝 詞庫

例行记者会

lì xíng jì zhě huì

記者会見

編集 再検索 1 詞庫

例行检查试验

〈車〉routine inspection test

編集 再検索 謝謝 詞庫

例行新闻发布会

lì xíng xīn wén fā bù huì

記者会見

編集 再検索 謝謝 詞庫