result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数2件:

比伯

bǐ bǎi

〈人名〉ビーバー

〈学名〉Bieber

編集 再検索 謝謝 詞庫

比伯军曹寂寞芳心俱乐部

bǐ bó jūn cáo jì mò fāng xīn jù lè bù

〈音〉Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band〈備考〉The Beatlesのアルバム名

編集 再検索 謝謝 詞庫